BRNO SPACE DAYS: 6 March „ECMWF and Copernicus: Weather, Climate & Atmosphere from Space“

6.3.2019 8:00:00

6.3.2019 19:00:00

Hvězdárna a planetárium Brno Kraví hora 2 616 00 Brno

Cílem semináře je seznámit české uživatele se službami a produkty nad otevřenými daty programu Evropské kosmické agentury a Evropské komise pro monitoring životního prostředí a bezpečnosti Copernicus, dvěma vybranými službami, jejichž poskytovatelem je Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF). Akcent bude na službu pro sledování klimatické změny (Copernicus Climate Change Service #C3S) a službu pro pozorování zemské atmosféry (Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS). Účastníci semináře se seznámí s přínosy a možnostmi širokého spektra využití dat a služeb mezioborově, neboť poskytovaná data a služby Copernicus mají široké uplatnění v např. sledování kvality ovzduší a emisí, atmosferických plynů (doprava, průmysl, ochrana zdraví a životního prostředí), předpokládané rychlosti a směru větu (energetika), množství oblačnosti (energetika), předpokládané úhrny srážek (zemědělství, ŽP, adaptace na klimatickou změnu), vývoji teplot (zemědělství, stavebnictví, adaptace na klimatickou změnu), ozonové vrstvě a přízemní ozonu (zdravotnictví), indexy pro sledování hydrosféry, biosféry, proudění v oceánech – vše co má vliv i na počasí u nás. Pozvání přijali zástupci ECMWF, Copernicus ECMWF, Česká televize – rubrika počasí, Windy, Copernicus Support Office.Ing. Kateřina Nedbalová  -katerina.nedbalova@mzp.cz

6.3.2019NázevVelikost
ECMWF InfoDay in Brno Observatory_6 March_draft agenda_prefinal.pdf136kB
Brno Space Days _ 6March ECMWF Copernicus_invitation.pdf255kB