Kde budete letos trávit dovolenou? Vyberte odpověď, která typově nejvíce charakterizuje Vaši dovolenou.
Někde v Čechách. (34 hlasů)
30%
Na Šumavě. (15 hlasů)
12%
V našich národních parcích. (12 hlasů)
10%
V zahraničních národních parcích. (22 hlasů)
18%
U moře. (34 hlasů)
30%