Ve snaze o předcházení vzniku plastových odpadů ve fast foodech bych jednoznačně podpořila/podpořil: