Měla by být zábavní pyrotechnika zakázaná na území chráněných krajinných oblastí?