Zákon: Zákon o ochraně přírody a krajiny
MZPMSF5YMCE6
Název:Zákon o ochraně přírody a krajiny
Název (drobečková navigace):
Typ:Zákon
Číslo:114/1992 Sb.Zdroj:28/1992 Sbírky zákonů na straně 666
Účinnost od:06/01/1992Vydáno:02/19/1992
Změny a doplnění:Změna: 347/1992 Sb.
Změna: 289/1995 Sb.
Změna: 3/1997 Sb.
Změna: 16/1997 Sb.
Změna: 123/1998 Sb.
Změna: 161/1999 Sb., 238/1999 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Změna: 168/2004 Sb.
Změna: 218/2004 Sb.
Změna: 100/2004 Sb.
Změna: 387/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 222/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 167/2008 Sb.
Změna: 312/2008 Sb.
Změna: 291/2009 Sb.
Změna: 349/2009 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 381/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 267/2006 Sb.
Související předpisy:
Kategorie:05 OCHRANA BIODIVERSITY
Téma:ADMINISTRATIVNÍ DOZOR, BLOKOVÉ POKUTY, DOVOZ A PRŮVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB, EKOLOGICKÁ ÚJMA, HORNICTVÍ, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, INSPEKCE, INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, LOŽISKA NEROSTŮ, MINISTERSTVA A ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ČR, MYSLIVOST, NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU, NÁRODNÍ PARKY, OBCE JAKO SUBJEKTY PRÁV, ODVODY DO STÁTNÍHO ROZPOČTU, OCHRANA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, OCHRANA OSTATNÍCH OBJEKTŮ PŘÍRODY, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, OCHRANA STROMŮ ROSTOUCÍCH MIMO LES, OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ, OCHRANNÁ PÁSMA, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY, PAMÁTNÉ STROMY, PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, POKUTY, PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH, PŘEVODY VLASTNICTVÍ A PRÁVA HOSPODAŘENÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE, PŮSOBNOST NÁRODNÍCH VÝBORŮ‚ OKRESNÍCH‚ OBVODNÍCH‚ OBECNÍCH ÚŘADŮ, RYBÁŘSTVÍ, RYBY, SLUŽEBNÍ DOHLED A INSTANČNÍ DOZOR, SPRÁVA VE VĚCECH OBRANY REPUBLIKY, SPRÁVNÍ DELIKTY, SPRÁVNÍ PŘESTUPKY, SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ, STÁTNÍ DOZOR, STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY, STÁTNÍ SPRÁVA, SVOBODA PROJEVU A PRÁVO NA INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VĚDECKOTECHNICKÝ ROZVOJ, VSTUP NA POZEMKY, VYVLASTNĚNÍ, VÝVOZ, ZÁNIK VLASTNICTVÍ
Zapsal:Martina SynkovaDne:11/10/1997 03:18:11 PM


Soubory ke stažení
z114_1992.pdfz114_1992.pdf