Platná právní norma


Odůvodnění data účinnosti vyhlášky
Účinnost vyhlášky byla určena na patnáctý den po dni jejího vyhlášení. Důvodem odchýlení se od tzv. pravidel jednotných dat účinnosti je ten, že od 1. ledna 2021 je účinný nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. (dále jen "zákon o odpadech"), kterým byly zrušeny veškeré dosavadní prováděcí právní předpisy a je proto nezbytné vydat co nejdřívě nové prováděcí právní předpisy - prvním z nich je právě Katalog odadů. Vyhláška Katalog odpadů totiž provádí některá ustanovení nového zákona o odpadech a pokud by vyhláška byla účinná až od 1. července 2021, existovala by do té doby v oblasti odpadové legislativy nedůvodná mezera v právní úpravě. Jelikož předmětnou vyhláškou dochází i k transpozici (případně adaptaci) vybraných unijních předpisů, je nezbytné, aby nabyla účinnosti co nejdřívě i z důvodu závazků vůči Evropské unii. Vyhláška Katalog odpadů byla předmětem technické notifikace, notifikační lhůta skončila dne 4. ledna 2021, proto nebylo možné, aby byla účinná již od 1.1.2021.

Název Velikost
VYHL_010521_OL.pdf 207 kB