JI-Projekty* Název, pod kterým vede projekt Ministerstvo životního prostředí. Oficiální název projektu v anglickém jazyce, pod kterým je projekt zaregistrován v rámci UNFCCC je uveden na anglické verzi webu.
** Většina zpráv je k dispozici pouze v anglickém jazyce.