Příručka ochrany kvality ovzduší

Příručka ochrany kvality ovzduší v sobě pojí současnou právní úpravu, technické aspekty a dalším témata související s ochranou ovzduší, např. znalosti o zdravotních a ekologických důsledcích znečištěného ovzduší, informace k integrovanému povolování a procesu výměny o BAT po novele zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a změně některých předpisů (zákona o integrované prevenci), apod.

Tento soubor odborných textů z různých oborů má umožnit celostně vnímat disciplínu ochrany kvality ovzduší, jež v sobě zahrnuje nejenom právní a technické aspekty, ale i zdravotní a ekologické důsledky znečištěného ovzduší.

Příručka je ke stažení zde.