Zveřejnění doplněného seznamu Odborně způsobilých osob

Doplněný Seznam odborně způsobilých osob dle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, byl zveřejněn ve Věstníku MŽP ročník XIV - Duben 2014 - ČÁSTKA 3.
Seznam je aktuální ke 4. dubnu 2014.


Věstník je možné stáhnout zde.