Změna zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezováni znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

V souvislosti s přijetím kontrolního řádu byl vydán zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Změna se dotýká také zákona o integrované prevenci.

Změna zákona o integrované prevenci je uvedena v Části 52, čl. LV zákona č. 64/2014 Sb.