Nový metodický dokument - Přechodné režimy pro spalovací zdroje a jejich dopady na integrované povolování

Účelem tohoto textu je provozovatelům, povolujícím úřadům a kontrolním orgánům v této oblasti přiblížit vazbu mezi relevantními ustanoveními zákona o integrované prevenci, zákona o ochraně ovzduší a jinými právními předpisy, stejně jako sjednotit výkon státní správy v souvislosti s touto problematikou.