Pracovní podklad k problematickým okruhům přílohy č. 1

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován pracovní materiál k některým problematickým okruhům vyjmenovaných kategorií přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).