Závěry o BAT pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů

Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chlóru a alkalických hydroxidů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Nejlepší dostupné techniky".