Zveřejnění Metodického dokumentu k problematice základní zprávy

Metodický dokument k problematice základní zprávy byl zveřejněn ve Věstníku MŽP ročník 13 - září, říjen - částka 9,10.
Metodický dokument je také ke stažení na stráce
ZÁKLADNÍ ZPRÁVA - informace a podklady v rubrice "Národní legislativa v oblasti integrované prevence".