Závěry o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/687/EU ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu buničiny, papíru a lepenky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, je ke stažení v rubrice "O integrované prevenci - Nejlepší dostupné techniky".