Vazba zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci

Zveřejněný materiál vychází z pracovního podkladu, který byl připraven počátkem roku 2013 na základě obdržených dotazů od krajských úřadů k vazbám mezi zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V lednu 2014 byl dokument aktualizován, doplněn a dán k dispozici veřejnosti, povolujícím a kontrolním orgánům na stránkách informačního systému integrované prevence.

Účelem tohoto materiálu je provozovatelům, povolujícím úřadům a kontrolním orgánům přiblížit vazbu mezi relevantními ustanoveními předpisů integrované prevence a legislativou v oblasti ovzduší stejně jako sjednotit výkon státní správy v souvislosti s touto problematikou.