Zveřejnění Metodického dokumentu k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení

Metodický pokyn je uveden v rubrice Národní legislativa v oblasti integrované prevence v části věnované metodickým pokynům.