Zveřejnění Metodického pokynu ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí

Metodický pokyn je uveden také v rubrice Národní legislativa v oblasti integrované prevence v části věnované metodickým pokynům.
Nový Věstník je ke stažení zde.