Základní zpráva - pracovní podklad k některým problematickým okruhům


Ministerstvo životního prostředí vypracovalo pracovní podklad k některým problematickým okruhům základní zprávy.
Dokument je ke staženní v rubrice věnované základní zprávě, kterou naleznete v národní legislativě o integrované prevenci, nebo přímo zde.