Aktualita k základní zprávě - Nový metodický pokyn "Indikátory znečištění"

Nový metodický pokyn, vydaný ve Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1, ruší a plně nahrazuje metodický pokyn „Indikátory znečištění“ z roku 2011. Pokyn slouží k indikativnímu posuzování úrovně znečištění zemin, podzemní vody a půdního vzduchu na antropogenně znečištěných lokalitách, a to zejména při posuzování průzkumů a výsledků sanací vážně kontaminovaných lokalit.

Metodika k problematice základní zprávy, která se odkazuje na metodický pokyn "Indikátory znečištění" z roku 2011, bude aktualizována. Do aktualizace se postupuje v oblasti základní zprávy podle aktuálního metodického pokynu z ledna 2014 a nikoliv podle pokynu „Indikátory znečištění“ z roku 2011.