Metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení

Tento metodický dokument je zaměřen na problematiku úrovní emisí stanovených v rozhodnutích o závěrech o nejlepších dostupných technikách (tzv. závěry o BAT). Součástí tohoto dokumentu jsou výpočtové tabulky uvedené níže.

Metodický dokument je ke stažení zde.
Výpočetní tabulky:
Soubor 01 FINAL.xls
Soubor 01 FINAL.xlsx
Soubor 02 FINAL.xls
Soubor 02 FINAL.xlsx
Soubor 03 FINAL.xls
Soubor 03 FINAL.xlsx

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován informativní materiál s konkrétními údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení. Tento materiál naleznete zde.