Pracovní podklad k některým problematickým okruhům - výklady kategorií 3.5, 4.1. b), 4.1. h), 6.11 přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován pracovní materiál k některým problematickým kruhům vyjmenovaných kategorií přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Pracovní materiál je ke stažení zde.