Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí

Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je vymezit rámec povolování a schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu a definovat stěžejní podmínky jejich provozu z hlediska ochrany životního prostředí. Metodický pokyn byl zveřejněn ve Věstníku MŽP ročník XIV - Únor 14 - Částka 2.

Metodický pokyn je ke stažení zde.