Aktuální seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

Následující seznam nahrazovaných správních aktů byl vytvořen pro usnadnění přípravy žádostí o integrované povolení podle vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Seznam je vytvořen z právních předpisů účinných k 01. 01. 2014.