Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Generi Biotech

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevGeneri Biotech
Oprávněná osobaGeneri Biotech‚ spol. s r.o.
Místo podnikání (sídlo)Machkova 587‚ 500 11 Hradec Králové
Identifikační číslo (IČ)63221667
Geneticky modifikovaný organismusEscherichia coli , Kluyveromyces lactis, Saccharomyces cervisiae, Pichia pastoris, rekombinantní bakulovirus, rekombinantní retroviry, buněčné linie, lidský adenovir sérotypu 5, rekombinantní Vaccinia virus, influenza virus
Kategorie rizika1. a 2. kategorie
Účel nakládáníVýzkum‚ testování‚ analýza vzorků
Datum vzniku oprávnění03/08/2004
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):Havarijni_plan_Generi_Biotech.pdf (548 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/300/ENV/CZ
Dne04/30/2004
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne11/02/2018