Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > DYNTEC

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevDYNTEC
Oprávněná osobaDYNTEC‚ spol. s r.o.
Místo podnikání (sídlo)Klučovská 1280‚ 282 01 Ćeský Brod
Identifikační číslo (IČ)47548002
Geneticky modifikovaný organismusEscherichia coli, baculovirus, buněčné linie
Kategorie rizika1. a 2. kategorie
Účel nakládánívývoj
Datum vzniku oprávnění02/26/2015
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):HP_Dyntac.pdf (563 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne05/27/2015
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne08/18/2016