Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Fyziologický ústav

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevFyziologický ústav
Oprávněná osobaFyziologický ústav AV ČR
Místo podnikání (sídlo)Vídeňská 1083‚ 142 20 Praha 4 – Krč
Identifikační číslo (IČ)67985823
Geneticky modifikovaný organismusLaboratorní myš, laboratorní potkan, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces kudriavzevii, Saccharomyces bayanus, Saccharomyces paradoxus, Escherichia coli, Zygosaccharomyces rouxii, Debaryomyces hansenii, Yarrowia lipolytica, Schizosaccharomyces pombe, Candida albicanas, Candida glabrata, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis, buněčná linie, fibroplasty, myoblasty, sarkom, Dekkera bruxellensis
Kategorie rizika1. a 2. kategorie
Účel nakládáníVýzkum
Datum vzniku oprávnění05/18/2004
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):Havarijni_plan_Fyziologicky_ustav_GMM.pdf (510 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/300/ENV/CZ
Dne06/08/2004
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne07/26/2017