Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > synlab genetics s.r.o., (dříve CHAMBON, a. s.) - nakládání ukončeno

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevsynlab genetics s.r.o., (dříve CHAMBON, a. s.) - nakládání ukončeno
Oprávněná osobaLaboratoře molekulární diagnostiky
Místo podnikání (sídlo)Evropská 176/16‚ Praha 6‚ 160 00
Identifikační číslo (IČ)28205227
Geneticky modifikovaný organismusEscherichia coli , Saccharomyces cervisiae, buněčné linie
Kategorie rizika1. a 2. kategorie
Účel nakládáníDiagnostika onemocnění
Datum vzniku oprávnění09/06/2009
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):Hav_plan_CHAMBON_laboratore.pdf (38 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne09/08/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne01/03/2018