Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevMasarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta
Oprávněná osobaMasarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta
Místo podnikání (sídlo)Národní centrum pro výzkum biomolekul PřF MU v Brně Kotlářská 2‚ 611 37 Brno
Identifikační číslo (IČ)00216224
Geneticky modifikovaný organismus Escherichia coli, Mycobacterium smegmatis, Rhodococcus erythropolis, Paracoccus denitrificans, Pichia pastori, buněčné linie, huseníček rolní, Drosophila melanogaster, Photorhabdus luminescens, Salmonella enterica, Pseudomonas putida, Sphingobium japonicum, Bordetella perussis, Staphylococcus aureus, myš
Kategorie rizika1. a 2. kategorie
Účel nakládáníVýzkum a výuka
Datum vzniku oprávnění05/22/2004
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):MU_PrF_NCPVB_hav_plan.pdf (47 kBytes); MU_PrF_hav_plan.pdf (47 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/300/ENV/CZ
Dne06/08/2004
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne11/01/2018