Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Biologické centrum

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevBiologické centrum
Oprávněná osobaBiologické centrum AV ČR Organizační součásti: Ústav molekulární biologie rostlin (ÚMBR) Entomologický ústav (ENTÚ) Parazitologický ústav (PAÚ) Ústav půdní biologie (ÚPB)
Místo podnikání (sídlo)Branišovská 31/1160‚ 37005 České Budějovice
Identifikační číslo (IČ)600 77 344
Geneticky modifikovaný organismusÚMBR - brukev zelná (Brassica oleracea), brambor (Solanum tuberosum), hrách (Pisum sativum), huseníček Thalův (Arabidopsis thaliana), chmel (Humulus lupulus), chryzantema (Chrysanthemum sp.), jahodník (Fragaria sp.), len (Linum usitatissimum), merlík (Chenopodium sp.), mrkev (Daucus carota), petunie (Petunia hybrida), rajče (Lycopersicum esculentum), réva vinná (Vitis vinifera L.), rhododendron (Rhododendron sp.), řepka (Brassica napus), salát (Lactuca sativa), smrk (Picea abies), tabák (Nicotiana sp.), vikev (Vicia sp.). ENTÚ - bakterie Escherichia coli, Pichia pastoris, octomilka Drosophila melanogaster, Saccharomyces cerevisiae, Chymomyza costata, Pyrrhocoris apterus, bourec Bombyx mori PAÚ - E. coli, Trypanosoma brucei (procyklické formy), Caenorhabditis elegans, myš (Mus musculus), Borrelia burgdoferi, Borrelia afzelli, Borrelia garinii, Borrelia finlandensis, Pichia pastoris, Kluyveromyces lactis UPB - Escherichia coli, Pseudomonas putida, Cupriavidus necator, Acinetobacter baylyi, Rhizobium radiobacter
Kategorie rizika1. a 2. kategorie
Účel nakládáníVýzkum
Datum vzniku oprávnění07/10/2007
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):BC_havarijni_plan_PAU.pdf (34 kBytes); BC_havarijni_plan_ENTU.pdf (37 kBytes); BC_havarijni_plan_UMBR.pdf (42 kBytes); BC_havarijni_plan_UPB.pdf (52 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne06/27/2007
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne06/18/2013