Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice označená kódy 6853, 6896, 6902, 6936 a 6981 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice označená kódy 6853, 6896, 6902, 6936 a 6981 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaLimagrain Central Europe S.E.‚ organizační složka‚ Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i.‚ Výzkumný ústav pícninářský‚ spol. s r.o.‚
Místo podnikání (sídlo)Limagren - Pardubská 1197‚ 763 12 Vizovice VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6 - Ruzyně VÚP - Zahradní 1‚ 664 41 Troubsko
Identifikační číslo (IČ)Limagren - 27750043 VÚRV - 00027006 VÚP - 48532452
Specifikace GMORůzné modifikace kukuřice s integrovaným genem epsps pro toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát.
Specifikace genetické modifikaceProvedena za použití postupu transformace prostřednictvím Agrobacterium tumefaciens, která umožňuje, aby byla mezi pravou hraniční sekvenci (RB) a levou hraniční sekvenci (LB) integrována pouze T-DNA obsahující gen, který je předmětem zájmu.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádostech a rozhodnutí MŽP.
Kategorie rizika
Účel nakládáníRealizace polních pokusů a shromáždění údajů o pěti různých transformačních případech geneticky modifikovaných kukuřic‚ tolerantních k herbicidu glyfosátu.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem.
Datum vzniku oprávnění04/28/2010
Doba platnosti oprávnění4 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění07/01/2013
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava-20130701.pdf (122 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/04/2010
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016