Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Hrách setý

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevHrách setý
Oprávněná osobaAGRITEC Plant Research s.r.o‚
Místo podnikání (sídlo)Zemědělská 2520/16‚ 787 01 Šumperk
Identifikační číslo (IČ)26784246
Specifikace GMOTransformace byla provedena prostřednictvím Agrobacterium tumefacien s cílem zvýšit odolnost hrachu k virózám, k houbovým chorobám a škůdcům
Specifikace genetické modifikacePro přípravu T-DNA byly použity konstrukty řady pWell pod řízením promotoru 35S CaMV. Dále konstrukty obsahují pNos, gen bar pro rezistenci k herbicidu typu fosfinotricinu, signální gen GUS a terminátor CaMV polyA.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti čj. 107457/ENV/09 společnosti AGRITEC Plant Research s.r.o, ,a v rozhodnutí MŽP čj. 107457/ENV/09.
Kategorie rizika
Účel nakládáníOvěření vlivu místa inzerce konstruktů a cílových genů na biologické charakteristiky a šlechtitelské parametry. Projevy vnesených cílových genů do značné míry ovlivňují podmínky prostředí.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem
Datum vzniku oprávnění04/27/2010
Doba platnosti oprávnění10 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2020
Příloha (rozhodnutí):oer-Agritec_PR_107457ENV09_rozhodnuti-20100501.pdf (113 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/04/2010
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne08/23/2012