Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Cukrová řepa H7–1 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevCukrová řepa H7–1 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaMONSANTO ČR s.r.o. Zkušební stanice Nechanice‚ s.r.o.‚
Místo podnikání (sídlo)Londýnské nám. 856/2‚ 639 00 Brno Štolbova 319‚ 503 15 Nechanice
Identifikační číslo (IČ)636 77 628 25283669
Specifikace GMOCukrová řepa linie H7-1 s vneseným genem cp4 epsps pro toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát. Glyfosát je účinnou látkou např. herbicidu Roundup®1.
Specifikace genetické modifikaceK vytvoření geneticky modifikované cukrovky H7-1 byl použit transformační systém pomocí Agrobacterium tumefaciens s využitím binárního vektoru označovaného PV-BVGT08
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti.
Kategorie rizika
Účel nakládání- pořizování a vyhodnocení údajů o agronomických vlastnostech‚ např. náchylnosti rostliny k napadení škůdci a chorobami‚ náchylnosti k abiotickým stresům‚ hodnocení parametrů vzcházení‚; - hodnocení účinnosti herbicidních přípravků na bázi glyfosátu ve srovnání se standardními způsoby herbicidní ochrany‚ hodnocení selektivity (fytotoxicita herbicidního ošetření) přípravků na bázi glyfosátu v plodině (za účelem povolení herbicidu)‚; - analýza obsahových látek a vyhodnocení výnosu bulev‚; - demonstrace pokusu pro odbornou veřejnost‚; - hlavním cílem polních pokusů je získání dat pro zpracování žádosti o povolení herbicidu.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem.
Datum vzniku oprávnění03/23/2012
Doba platnosti oprávnění1 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění10/31/2012
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna zprava-20121031.pdf (62 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne03/27/2012
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016