Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Brambor se zvýšenou odolností k Phytophtora infestans - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevBrambor se zvýšenou odolností k Phytophtora infestans - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaBASF spol. s r.o.‚ Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i.‚
Místo podnikání (sídlo)BASF - Šafránkova 3‚ 155 00 Praha 5‚ VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6
Identifikační číslo (IČ)BASF - 41195469, VÚRV - 00027006
Specifikace GMOModifikace má vést k vyšší odolnosti vůči plísni bramborové (Phytophthora infestans). R geny specificky rozlišují cílový patogen a vyvolají obrannou odpověď v rostlině, a tak ji před infekcí chrání.
Specifikace genetické modifikaceSpolečnými vnesenými úseky DNA, které pocházejí z genomu bramboru Solanum bulbocastanum, jsou R geny Rpi-blb1 a Rpi-blb2 zajišťující odolnost k plísni bramborové. Exprese zavedených R genů je velmi nízká a srovnatelná s expresí jiných odolnostních genů. Transformace brambor s rekombinantní DNA byla prováděna pomocí Agrobacterium tumefaciens – kmene AGL0, AGL1 nebo LBA4404.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti společnosti BASF spol. s r.o., čj. 4697/ENV/07 a rozhodnutí MŽP, čj. 4697/ENV/07 a žádosti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., čj. 6090/ENV/07 a rozhodnutí čj. 6090/ENV/07.
Kategorie rizika
Účel nakládáníV prvních 3-4 letech bude účelem experimentu sledování událostí souvisejících s odolností GM brambor vůči Phytophthora infestans (průkaz vhodnosti v českých polních podmínkách se specifickými českými kmeny Phytophthora infestans). Kromě toho budou během pokusu sledovány a zaznamenávány agronomické výsledky (např. vitalita a výnos rostlin)‚ vybrané parametry rostlin (např. vzcházení‚ kvetení‚ zrání) a také stabilita znaku. Cílem posledních 1-2 roků pokusu bude navíc sběr dat o vybraných liniích odolných vůči plísni Phytophthora ke zhodnocení rizik v porovnání s nemodifikovanými rodičovskými či tradičními odrůdami brambor.
Požadavky na označení
Datum vzniku oprávnění05/17/2007
Doba platnosti oprávnění4 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2011
Příloha (rozhodnutí):oer-zaverecna_zprava_BASF_4697ENV07-20110215.pdf (227 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/24/2007
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016