Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice linie GA21 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice linie GA21 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaSyngenta Czech‚ s.r.o.‚ Výzkumný ústav rostlinné výroby Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž‚ s.r.o.‚ Výzkumný ústav pícninářský‚ spol. s r.o.
Místo podnikání (sídlo)Syngenta‚ Křenova 11‚ 162 00 Praha 6 VÚRV‚ Drnovská 507 161 06 Praha 6 - Ruzyně ZVÚ‚ Havlíčkova 2787‚ 767 01 Kroměříž VÚP‚ Zahradní 1‚ 664 41 Troubsko
Identifikační číslo (IČ)Syngenta - 45146365 VÚRV - 00027006 ZVÚ - 46904841 VÚP - 48532452
Specifikace GMOGeneticky modifikovaná kukuřice (Zea mays L.) linie GA21 s tolerancí k herbicidní látce glyfosát.
Specifikace genetické modifikaceGeneticky modifikovaná linie kukuřice vykazuje toleranci k herbicidům s účinnou látkou glyfosát. Modifikace spočívá ve vnesení nového genetického materiálu, s použitím plasmidu pDPG434. Linie GA21 je geneticky modifikovanou (GM) kukuřicí, která exprimuje mutovaný kukuřičný enzym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfátsyntáza (mEPSPS).
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádostech.
Kategorie rizika
Účel nakládáníUvádění do životního prostředí
Požadavky na označeníOznačení bude doplněno uvedením jednoznačného identifikačního kódu „MON-ØØØ21-9“‚ který byl GM kukuřici linie GA21 přiřazen rozhodnutím Komise 2006/69/ES‚ a na obalech určených k přepravě kukuřice bude uveden nápis “Není určeno k pěstování”
Datum vzniku oprávnění04/14/2006
Doba platnosti oprávnění5 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2011
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava-20120215.pdf (111 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/300/ENV/CZ
Dne05/05/2006
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016