Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Tabák viržinský

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevTabák viržinský
Oprávněná osobaUniverzita Karlova - Přírodovědecká fakulta
Místo podnikání (sídlo)Albertov 6‚ 128 43 Praha 2
Identifikační číslo (IČ)00216208
Specifikace GMOGeneticky modifikovaný tabák viržinský (Nicotina tabacum L. cv. Samsun) s vneseným kvasinkovým mitotickým aktivátorem (gen SpCdc25 z poltivé kvasinky Schizosaccharomyces pombe)
Specifikace genetické modifikaceTransformace byly provedeny pomocí vektorových bakterií Agrobacterium tumefaciens modifikovanou kokultivační technikou
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti
Kategorie rizika
Účel nakládáníUvádění do životního prostředí
Požadavky na označeníParcelka pro pěstování GM rostlin tabáku bude dále označen tabulemi „Pokusný pozemek Katedry fyziologie rostlin‚ Vstup zakázán! Geneticky modifikovaný tabák“ a výstražnou značkou „Biohazard“
Datum vzniku oprávnění07/15/2008
Doba platnosti oprávnění10 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2018
Příloha (rozhodnutí):oer-24722ENV08_UK_PrF_rozhodnuti-20080715.pdf (74 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne07/22/2008
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne08/22/2012