Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Cukrová řepa H7-1 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevCukrová řepa H7-1 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaSESVANDERHAVE International B.V.‚ organizační složka Zkušební stanice Nechanice‚ s.r.o.‚
Místo podnikání (sídlo)SESVANDERHAVE - Pohoří 184‚ 518 01 Dobruška ZS Nechanice - Štolbova 319‚ 503 15 Nechan
Identifikační číslo (IČ)SESVANDERHAVE- 71157948 ZS Nechanice - 252 83 669
Specifikace GMOřepa cukrovka linie H7-1 s vneseným genem epsps pro toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát
Specifikace genetické modifikaceK vytvoření geneticky modifikované cukrovky H7-1 byl použit transformační systém pomocí Agrobacterium tumefaciens s využitím binárního vektoru označovaného PV-BVGT08. Vektor PV-BVGT08 obsahuje oblast DNA (T-DNA) ohraničenou sekvencemi pravého a levého okraje, které nesou expresní kazetu genu cp4 epsps, který způsobuje toleranci vůči glyfosátu
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti č.j. 89670/ENV/10 a rozhodnutí MŽP č.j. 89670/ENV/10
Kategorie rizika
Účel nakládánípolní pokusy s geneticky modifikovanou cukrovkou jsou určeny pro získání údajů k hodnocení herbicidních přípravků na bázi glyfosátu v podmínkách technologie Roundup Ready® a také pro hodnocení jednotlivých hybridů řepy cukrovky H7-1 v podmínkách České republiky.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem.; Jednoznačný identifikační kód pro řepu cukrovku linie H7-1 je podle Nařízení Komise (ES) č. 65/2004: KM-ŘŘŘH71-4.
Datum vzniku oprávnění02/18/2011
Doba platnosti oprávnění2 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2013
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne03/25/2011
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016