Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ječmen jarní

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevJečmen jarní
Oprávněná osobaÚstavu experimentální botaniky AV ČR‚ v. v. i. AGRA GROUP a.s. Univerzita Palackého v Olomouci‚ pracoviště PřF UP Olomouc
Místo podnikání (sídlo)Ústavu experimentální botaniky AV ČR‚ v. v. i. - Rozvojová 263‚ 165 02 Praha 6‚ AGRA GROUP a.s. - Tovární 9‚ 387 15 Střelské Hoštice‚ Univerzita Palackého v Olomouci - Křížkovského 8‚ 771 47 Olomouc
Identifikační číslo (IČ)Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. - 61389030 AGRA GROUP a.s - 26020343 Univerzita Palackého v Olomouci - 61989592
Specifikace GMOJarní ječmen SCLW-GP-PHYA byl geneticky modifikován vložením genu izolovaného z houby Aspergillus niger pro produkci heterologního enzymu fytasy umožňující rozklad fytátů a tím účinnější využití fosforu, zvýšení kationtů Ca2+, Fe3+, Zn2+ a také aminokyselin z krmiva.
Specifikace genetické modifikaceModifikace byla realizována vnesením genu phyA, který byl transformován do nezralých zygotických embryí jarního ječmene odrůdy Golden Promise
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., čj. 13194/ENV/11 a rozhodnutí MŽP čj. 13194/ENV/11 a žádosti AGRA GROUP a.s. čj. 13191/ENV/11 a rozhodnutí MŽP čj. 13191/ENV/11
Kategorie rizika
Účel nakládáníÚčelem programu polních pokusů je ověření agronomických charakteristik a potvrzení stability transgenu phyA jarního ječmene SCLW-GP-PHYA
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu dané zákonem.
Datum vzniku oprávnění05/26/2011
Doba platnosti oprávnění9 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2020
Příloha (rozhodnutí):oer-UEB_13194ENV11_rozhodnuti-20110526.pdf (148 kBytes); oer-AGRA_GROUP_13191ENV11_rozhodnuti-20110526.pdf (180 kBytes); oeres-rozhodnuti_MZP_UP_Olomouc_13095ENV12-20120507.pdf (535 kBytes); Rozhodnuti_MZP-20170103.pdf (580 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/31/2011
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne01/16/2017