Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > ÚEB - brambor se změnou odolnosti k plísni bramborové - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě povolení
Zkrácený názevÚEB - brambor se změnou odolnosti k plísni bramborové - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaÚstavu experimentální botaniky AV ČR‚ v. v. i.‚
Místo podnikání (sídlo)Rozvojová 263‚ 165 02 Praha 6
Identifikační číslo (IČ)61389030
Geneticky modifikovaný organismusBrambor se změnou odolnosti k plísni bramborové
Kategorie rizika
Účel nakládání1) provádění polních pokusů s nezávislými transgenními liniemi bramboru odvozenými od odlišných odrůd a pozorování biologických vlastností rostlin.; 2) získání údajů o expresi transgenu v závislosti na různém genetickém pozadí daném odrůdou.; 3) ověření vlivu účinku transgenu na odolnost rostlin k napadení plísní bramborovou.
Datum vzniku oprávnění05/12/2009
Datum zániku oprávnění12/31/2013
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):oer-zaverecna_zprava_UEB_2797ENV09-20111205.pdf (131 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/20/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016