Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > MONSANTO - kukuřice MON 89034 × NK603 a MON 89034 × MON 88017 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě povolení
Zkrácený názevMONSANTO - kukuřice MON 89034 × NK603 a MON 89034 × MON 88017 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaMONSANTO ČR s.r.o
Místo podnikání (sídlo)Londýnské nám. 856/2‚ 639 00 Brno
Identifikační číslo (IČ)63677628
Geneticky modifikovaný organismusKukuřice MON 89034 × NK603 a MON 89034 × MON 88017
Kategorie rizika
Účel nakládáníPlánované polní pokusy s geneticky modifikovanou kukuřicí MON 89034 × NK603 a MON 89034 × MON 88017 jsou určeny pro získání údajů pro hodnocení základních agronomických parametrů testované kukuřice. Budou porovnávány způsoby herbicidní regulace plevelů‚ hodnocena bude úroveň ochrany insekt-rezistentní kukuřice vůči v ČR nejdůležitějšímu škůdci kukuřice‚ zavíječi kukuřičnému. Pokusy zároveň umožní ověření koncepce potenciálního využití tzv. kombinovaných hybridů MON 89034 × NK603 a MON 89034 × MON 88017 v podmínkách České republiky a demonstraci kombinovaných materiálů GM kukuřice.
Datum vzniku oprávnění04/29/2009
Datum zániku oprávnění12/31/2011
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):oer-zaverecna_zprava_Monsanto_3880ENV09-20111019.pdf (105 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/20/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016