Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Hrách setý

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevHrách setý
Oprávněná osobaAgritec‚výzkum‚ šlechtění a služby s.r.o.
Místo podnikání (sídlo)Zemědělská 2520/16‚ 787 01 Šumperk
Identifikační číslo (IČ)48392952
Specifikace GMOTransformace byla provedena prostřednictvím Agrobacterium tumafaciens vnesením genů s cílem zvýšit odolnost rostlin hrachu k houbovým chorobám a škůdcům, ovlivnění ukládání zásobních proteinů do semen a regulaci vývoje embrya
Specifikace genetické modifikacePro přípravu T-DNA byly použity konstrukty řady pWell a řady pHellsgate pod řízením promotoru 35S CaMV.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným žádosti čj. 107046/ENV/09 společnosti Agritec,výzkum, šlechtění a služby s.r.o. a v rozhodnutí MŽP čj. 107046/ENV/09.
Kategorie rizika
Účel nakládáníOvěření vlivu místa inzerce konstruktů a cílových genů na biologické charakteristiky a šlechtitelské parametry.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem
Datum vzniku oprávnění04/27/2010
Doba platnosti oprávnění10 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2020
Příloha (rozhodnutí):oer-Agritec_VSS_rozhodnuti_107046ENV09-20100427.pdf (115 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne08/23/2012
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne08/23/2012