Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Brambor AV43-6-G7 se změněným složením škrobu - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevBrambor AV43-6-G7 se změněným složením škrobu - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaBASF spol. s r.o.‚ Výzkumného ústavu rostlinné výroby‚ v.v.i.‚ Praha – Ruzyně
Místo podnikání (sídlo)BASF - Šafránkova 3‚ 155 00 Praha 5 VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6
Identifikační číslo (IČ)BASF - 41195469 VÚRV - 00027006
Specifikace GMOGeneticky modifikovaná linie bramboru, je AV43-6-G7, rodičovská odrůda je Karnico. Inzerce fragmentu genu syntetázy (gbss) škrobu vázané na škrobové zrno v antisense orientaci vede k redukci podílu amylózy ve škrobu bramborové hlízy se současným zvýšením podílu amylopektinu. V linii bramboru AV43-6-G7 se nenacházejí žádné selekční geny rezistence k antibiotikům nebo tolerance k herbicidům
Specifikace genetické modifikaceGeneticky modifikované rostliny jsou vytvořeny transformací za pomoci agrobakterií
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti společnosti BASF spol. s r.o., čj. 8197/ENV/11 a rozhodnutím MŽP čj. 8197/ENV/11 a žádosti VÚRV v.v.i., čj. 9337/ENV/11 a rozhodnutím MŽP čj. 9337/ENV/11.
Kategorie rizika
Účel nakládáníÚčelem polních pokusů s geneticky modifikovanou linií bramboru AV43-6-G7 se změněným složením škrobu je za příslušných polních podmínek:; - získat data o agronomické výkonnosti pěstování linie bramboru AV43-6-G7 v podmínkách českého zemědělství‚; - získat rostlinný materiál pro analýzy expresí‚; - posoudit zemědělskou a průmyslovou hodnotu‚; - analyzovat obsah a složení škrobu po extrakci ve škrobárně za počátečních a návazných podmínek pro získání průmyslových množství amylopektinového škrobu k testování průmyslových aplikací
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu dané zákonem
Datum vzniku oprávnění04/28/2011
Doba platnosti oprávnění5 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění09/05/2013
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava-20130905.pdf (92 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/05/2011
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016