Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Slivoň

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevSlivoň
Oprávněná osobaVýzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i.
Místo podnikání (sídlo)Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6 – Ruzyně
Identifikační číslo (IČ)00027006
Specifikace GMOSlivoň, klon C-5, s vneseným genem pro obalový protein viru šarky švestky
Specifikace genetické modifikaceDo dědičného materiálu slivoně byly vloženy: gen pro obalový protein viru šarky švestky (CP gen PPV) a selekční markerové geny- gen nptII z E. coli pro neomycin fosfotransferázu a chromogenní marker - gen gus z E. coli kódující β-glukuronidázu. K transformaci slivoně byl použit Agrobacterium tumefaciens kmen LBA4404 nesoucí binární vektor pGA482GG/PPVCP-33
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti doručené na MŽP dne 5. října 2006 a doplněné podáním na MŽP dne 21. prosince 2006, při dodržování všech uvedených podmínek
Kategorie rizika
Účel nakládáníCílem výzkumu interakce viru šarky švestky‚ viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně s transgenními rostlinami švestky domácí‚ klon C-5 pěstovanými v pokusném sadu je zjistit stabilitu rezistence transgenní švestky domácí‚ klon C-5 v polních podmínkách vůči infekci PPV. Zároveň bude zjišťována interakce heterologních virů (PDV‚ ACLSV‚ PNRSV) s PPV a její vliv na rezistenci u C-5
Požadavky na označeníNejsou‚ pro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem
Datum vzniku oprávnění04/08/2007
Doba platnosti oprávnění10 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2017
Příloha (rozhodnutí):Opravne_rozhodnuti_VURV_C5_18_06_14.pdf (43 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne04/13/2007
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016