Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice MON 88017 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice MON 88017 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaMONSANTO ČR s.r.o. Biologické centrum AV ČR‚ v.v.i Zemědělské společnosti Dubné a.s.
Místo podnikání (sídlo)MONSANTO - Rybkova 1‚ 602 00 Brno Biologické centrum - Branišovská 31/1160‚ 370 05 České Budějovice Zemědělské společnosti Dubné a.s. - Žabovřesky 114‚ 373 41 Hluboká nad Vltavou
Identifikační číslo (IČ)Monsanto - 63677628 Biologického centra - 60077344 ZS Dubné - 26030993
Specifikace GMOKukuřice MON 88017 byla vyvinuta prostřednictvím transformačního systému bakterií Agrobacterium tumefaciens kmen ABI, obsahujícího vektorový plazmid PV-ZMIR39. Exprimuje protein CP4 EPSPS, odvozený od Agrobacterium sp., kmen CP4, který zodpovídá za vlastnost tolerance rostlin ke glyfosátu. Glyfosát je účinnou látkou herbicidu Roundup®. Kukuřice MON 88017 rovněž exprimuje modifikovaný protein Cry3Bb1, pocházející z Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis. Exprese tohoto proteinu poskytuje rostlinám ochranu proti některým hmyzím škůdcům z řádu brouků (Coleoptera), v našich podmínkách pak proti významnému škůdci kukuřice bázlivci kukuřičnému (Diabrotica virgifera virgifera LeConte).
Specifikace genetické modifikaceKukuřice MON 88017 byla vyvinuta pomocí vektoru obsahujícího gen tolerance ke glyfosátu cp4 epsps a gen pro odolnost vůči škůdcům z řádu Coleoptera cry3Bb1. Z hlediska tolerance ke glyfosátu je kukuřice MON 88017 podobná kukuřici NK603, protože vytváří stejný protein CP4 EPSPS. Z pohledu insekticidní vlastnosti je kukuřice MON 88017 podobná kukuřici MON 863, protože vytváří podobný protein Cry3Bb1 (99,8% identita sekvencí aminokyselin). Proteiny CP4 EPSPS a Cry3Bb1 byly řádně zhodnoceny z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti. Oba tyto proteiny jsou podobné proteinům exprimovaným v kukuřicích NK603 a MON 863, které byly posouzeny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) jako bezpečné.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaný v žádosti a rozhodnutí.
Kategorie rizika
Účel nakládáníÚčelem uvádění kukuřice MON 88017 do životního prostředí je sledování a vyhodnocení možných účinků a vlivů GM kukuřice na necílové organismy životního prostředí.; Plánované polní pokusy s geneticky modifikovanou kukuřicí MON 88017 jsou určeny pro získání údajů z oblastí hodnocení vlastností a rizik geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti‚ že bázlivec kukuřičný je škůdcem‚ který se rozšiřuje také v ČR‚ mohou výše zmiňované aktivity přinést další výsledky směrem k budoucímu potenciálnímu využití této kukuřice jako jedné z možností efektivní ochrany proti tomuto škůdci.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které jsou dány zákonem.
Datum vzniku oprávnění12/26/2008
Doba platnosti oprávnění3 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2011
Příloha (rozhodnutí):oer-zaverecna_zprava_MON88017-20111110.pdf (102 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne01/29/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016