Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Sója s genem LTB

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevSója s genem LTB
Oprávněná osobaÚstav experimentální botaniky AV ČR‚ v. v. i.
Místo podnikání (sídlo)Rozvojová 263‚ 165 02 Praha 6
Identifikační číslo (IČ)61389030
Specifikace GMOSóji (linie č.157), do níž byl vnesen úsek DNA exprimující v celé rostlině gen kódující bakteriální enzym hygromycin fosfotransferázu
Specifikace genetické modifikaceGeneticky modifikované rostliny byly vytvořeny vnesením DNA z plasmidu pGly::ER-LTB do genomu odrůdy Jack. Biolisticky vnesený úsek DNA obsahuje pGly (promotor genu pro glycinin), LTB (syntetický modifikovaný gen pro beta-podjednotku enterického toxinu z Escherichia coli), t Gly (polyadenylační signál genu pro glycinin), pUbi3 (promotor z bramborového genu pro ubikvitin), hpt (gen pro hygromycin fosfotransferázu), tUbi3 (terminátor z bramborového genu pro ubikvitin).
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organizmem lze jen způsobem popsaným v žádosti č.j. 23920/ENV/16 doručené na MŽP dne 6. dubna 2016 a doplněné podáním na MŽP dne 20. května 2016, při dodržování všech uvedených podmínek.
Kategorie rizika
Účel nakládáníRostliny budou testovány v polních podmínkách na stabilitu exprese vneseného transgenu LTB při zachování běžného výnosu.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem
Datum vzniku oprávnění06/22/2016
Doba platnosti oprávnění6 (roky)
Příloha (rozhodnutí):oeresr-rozhodnuti_MZP-20160623.pdf (140 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne06/24/2016
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne06/24/2016