Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Len setý

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevLen setý
Oprávněná osobaAgritec‚ výzkum‚ šlechtění a služby s.r.o.‚
Místo podnikání (sídlo)Zemědělská 2520/16‚ 787 01 Šumperk
Identifikační číslo (IČ)48392952
Specifikace GMOLen setý (Linum usitatissimum L.) - linie T2 a vyšších generací získaných z odrůd Atalante, Biltstar, Hei Ya 11, Hermes, Ilona, Jitka, Lola, Nike, Recital, Venica a linií AGT 514/03, NLN 245
Specifikace genetické modifikaceGMO získané: a/ inzerční mutagenezí, b/ vnesením genu bar pro odolnost k herbicidu fosfinotricinu (účinná látka herbicidních přípravků BASTA, Liberty, apod.), c/ vnesením genů pro inhibitory proteáz SPI s cílem zvýšit odolnost rostlin lnu k houbovým chorobám a škůdcům, d/ vnesením genů za účelem zvýšení schopnosti akumulace těžkých kovů v rostlinách lnu a jejich částech (fytoremediace).
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti a v rozhodnutí MŽP.
Kategorie rizika
Účel nakládáníOvěření biologických charakteristik a šlechtitelských parametrů vybraných transgenních linií lnu.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu dané zákonem.
Datum vzniku oprávnění05/04/2007
Doba platnosti oprávnění10 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2016
Příloha (rozhodnutí):oer-20955ENV07_Agritec_rozhodnuti-20070504.pdf (90 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/15/2007
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne08/23/2012