Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Cukrové řepy SBVR111 x H7-1, SBVR111 a H7-1 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevCukrové řepy SBVR111 x H7-1, SBVR111 a H7-1 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaSyngenta Czech‚ s.r.o. Mendelova univerzita v Brně
Místo podnikání (sídlo)Syngenta - Nové Butovice‚ Bucharova 1423/6‚ 158 00 Praha 13 Mendelova univerzita - Zemědělská 1‚ 613 00 Brno
Identifikační číslo (IČ)Syngenta - 45146365 Mendelova univerzita - 62156489
Specifikace GMOCukrová řeapa H7-1 - tolerantní vůči herbicidům obsahujícím účinnou složku glyfosát (N-[fosfometyl] glycin); cukrová řepa SBVR111 - rezistentní k rizománii, chorobě, kterou vyvolává virus žluté nekrotické žilkovitosti řepy (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV).
Specifikace genetické modifikaceCukrová řeapa H7-1 - byl použit transformační systém pomocí Agrobacterium tumefaciens s využitím binárního vektoru označovaného PV-BVGT08; cukrová řepa SBVR111 - byla vytvořena standardními transformačními technikami zprostředkovanými Agrobacterium tumefaciens
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádostech.
Kategorie rizika
Účel nakládání1. Kompozitní: je určen pouze produkci cukrové řepy pro srovnávací analýzy‚ pro popisná hodnocení a odběry vzorků chrástu a bulev pro kvalitativní analýzy; 2. Agronomické: za účelem získat další informace týkající se agronomických vlastností cukrových řep SBVR111 x H7-1‚ SBVR111 a H7-1 v českých a evropských podmínkách‚ tj. bude se bude hodnotit výkonnost výnosem rafinády a účinnost proti cílovým organismům; 3. Účinnostní: za účelem získání dalších informací týkajících se stupně rezistence cukrových řep SBVR111 x H7-1‚ SBVR111 a H7-1 k cílovým škodlivým organizmům v českých a evropských podmínkách.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu‚ které je dáno zákonem
Datum vzniku oprávnění04/07/2011
Doba platnosti oprávnění3 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2014
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava Syngenta-20130924.pdf (322 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne04/19/2011
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016