Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Leishmania braziliensis, Leishmania major

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uzavřené nakládání
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevLeishmania braziliensis, Leishmania major
Oprávněná osobaUniverzity Palackého v Olomouci‚ Lékařská fakulta
Místo podnikání (sídlo)Křížkovského 8‚ 771 47 Olomouc
Identifikační číslo (IČ)61989592
Specifikace GMOGeneticky modifikované organismy Leishmania braziliensis a Leishmania major exprimující fluorescenční reportérové proteiny.
Specifikace genetické modifikaceLeishmania braziliensis a Leishmania major byly získány z American Type Culture Collection (ATCC) - Leishmania braziliensis (cat.no. ATCC30031), Leishmania major (ATCC30012). Jsou kultivovány v M199 médiu (Sigma-Aldrich) s přídavkem 5 mM L-glutaminu, 20% fetálního telecího séra, 100 U penicilinu a 100 ug streptomycinu.
Podmínky nakládáníNakládat s uvedenými geneticky modifikovanými organismy lze jen způsobem popsaným v rozhodnutí MŽP, čj. 34835/ENV/17
Kategorie rizika3. kategorie
Účel nakládáníCílem studie a jedním z přístupů ve vývoji účinných terapeutických opatření je identifikovat aktivní sloučeniny uvnitř infikovaných lidských buněk za použití in vitro testů‚ využívajících parazity obsahující reportérové fluorescenční proteiny.
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu dané zákonem
Datum vzniku oprávnění11/02/2017
Doba platnosti oprávnění2 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2019
Příloha (rozhodnutí):oeres-rozhodnuti_MZP-20171102.pdf (613 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne11/06/2017
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne11/06/2017