Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Inhibitory replikace HIV

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uzavřené nakládání
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevInhibitory replikace HIV
Oprávněná osobaÚstav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i.
Místo podnikání (sídlo)Flemingovo nám. 2‚ 166 10 Praha 6
Identifikační číslo (IČ)61388963
Specifikace GMO1/ Virus lidské imunodeficience (human immunodeficiency virus, HIV) 2/ Linie lidských buněk 293T 3/ Escherichia coli.
Specifikace genetické modifikaceZamýšleným výsledkem genetické modifikace je vznik HIV s modifikací, která způsobí, že vir může být rezistentní k jedné nebo více třídám antiretrovirových léků.
Podmínky nakládáníNakládat s uvedenými geneticky modifikovanými organismy lze jen způsobem popsaným v žádosti č.j. 63294/ENV/12 doručené na MŽP dne 20. července 2012 a doplněné podáním na MŽP dne 1. října 2012
Kategorie rizika3. kategorie
Účel nakládáníSledování působení inhibitorů a mechanizmů vývoje rezistence v systémech tkáňových kultur (tj. linií eukaryotních buněk‚ např. 293T) ko-transfekovaných parciálními a plně infekčními molekulárními klony provirové DNA
Požadavky na označeníPro nakládání s GMO platí obecné podmínky označování geneticky modifikovaného organismu dané zákonem
Datum vzniku oprávnění11/22/2012
Doba platnosti oprávnění10 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění11/22/2022
Příloha (rozhodnutí):Rozhodnuti_MZP_UOCHB_63294ENV12.pdf (103 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne11/26/2012
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne11/26/2012