Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Brambor se změnou obsahu cukrů - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevBrambor se změnou obsahu cukrů - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaVesa Velhartice‚ šlechtění a množení brambor‚ a.s.‚ Velhartice‚ Ústav experimentální botaniky AV ČR
Místo podnikání (sídlo)Vesa - Velhartice‚ 341 42 Kolinec‚ ÚEB - Rozvojová 135‚ 165 02 Praha 6
Identifikační číslo (IČ)Vesa - 46884335, ÚEB - 61389030
Specifikace GMOBrambor, Solanum tuberosum ssp. tuberosum, se změnou v obsahu cukrů v hlízách v důsledku genetické modifikace. Zahrnuje dvě základní skupiny geneticky modifikovaných brambor navzájem se částečně lišící pouze modifikací v bakteriálním transgenu pro fosfofruktokinázu (PFK)
Specifikace genetické modifikaceDo soubor rostlin byl vnesen úsek T-DNA exprimující v hlízách bramboru (v důsledku použití hlízově specifického promotoru B33 z genu pro tvorbu patatinu) gen v původní nebo upravené podobě (PFKII), kódující bakteriální enzym fosfofruktokinázu. Tento enzym má odlišné fyzikálně chemické vlastnosti, které zajišťují jeho aktivitu v hlízách skladovaných při nízkých teplotách. V důsledku této aktivity mají hlízy snížený obsah rozpustných cukrů
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádostech.
Kategorie rizika
Účel nakládáníUvádění do životního prostředí
Požadavky na označeníOznačení podle § 11 odst. 1 zákona: všechny hlízy jednotlivých klonů budou sklizeny odděleně do pytlů označených „geneticky modifikovaný organismus – není určeno ke konzumaci ani ke zkrmení“‚ uloženy v ohradových paletách označených rovněž stejným způsobem a uskladněny odděleně v uzamykatelné bramborárně
Datum vzniku oprávnění05/03/2006
Doba platnosti oprávnění4 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2011
Příloha (rozhodnutí):oer-zaverecna_zprava_UEB_85677ENV10-20111205.pdf (133 kBytes); oer-zaverecna_zprava_VESA_Velhartice_85603ENV10-20111205.pdf (132 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/300/ENV/CZ
Dne05/11/2006
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016