Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Kukuřice DP-Ø9814Ø-6 - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevKukuřice DP-Ø9814Ø-6 - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaPioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH‚ organizační složka Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i.‚
Místo podnikání (sídlo)Pioneer - Jana Opletala 1279‚ 690 59 Břeclav VÚRV - Drnovská 507‚ 161 06 Praha 6 – Ruzyně
Identifikační číslo (IČ)Pioneer - 27675181 VURV - 00027006
Specifikace GMO Kukuřice DP-Ø9814Ø-6 je tolerantní k herbicidům obsahujícím glyfosát a k řadě herbicidů inhibujících acetolaktátsyntázu (např. sulfonylmočovině).
Specifikace genetické modifikaceKukuřice byla geneticky modifikovaná metodou transformace pomocí Agrobacterium tumefaciens (kmen LBA4404) obsahujícího plazmid PHP24279. Tímto způsobem byl do kukuřice vnesen gen gat4621 získaný z půdní bakterie Bacillus licheniformis, který navozuje toleranci k herbicidům obsahujícím glyfosát, a gen zm-hra, což je modifikovaný gen acetolaktátsyntázy kukuřice, který vykazuje toleranci vůči řadě herbicidů inhibujících ALS (např. sulfonylmočovina) aplikovaných při odplevelování plodiny
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedeným geneticky modifikovaným organismem lze jen způsobem popsaným v žádosti Výzkumnného ústavu rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha, čj. 17321/ENV/07 a v rozhodnutí MŽP, čj. 17321/ENV/07.
Kategorie rizika
Účel nakládáníUvádění do životního prostředí - polní pokusy
Požadavky na označeníJednoznačný identifikační kód kukuřice 98140 je DP-Ø9814Ø-6.; Na veškerých obalech s materiálem GM kukuřice‚ včetně přepravních‚ bude uvedeno označení “Obsahuje geneticky modifikovaný materiál (kukuřice DP-Ø9814Ø-6)“ a „Není určeno k pěstování ani ke konzumaci či zkrmení”.
Datum vzniku oprávnění06/11/2008
Doba platnosti oprávnění5 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění02/14/2013
Příloha (rozhodnutí):oeres-zaverecna_zprava-20130214.pdf (456 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne06/11/2008
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne04/01/2016